این دوره آموزشی به صورت کلاس آنلاین و جهت  طراحی و رفع اشکال سرویس مجازی سازی vmware vSphere  ارائه میگردد.

نام مدرس : شهروز اسماعیل پور

روزهای شنبه از ساعت 17:00 الی 21:00

مدت دوره 80 ساعت


این دوره آموزشی در قالب کلاس آنلاین ارائه میگردد.

موضوع: آموزش Microsoft Power BI Desktop

نام مدرس : علی رستگار

دوره اول از 26 تیرماه

روزهای پنج شنبه از ساعت 13:00 الی 15:00

دوره دوم از 6 مرداده ماه

روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 17:00 الی 20:00


این دوره آموزشی به صورت کلاس آنلاین و جهت نصب، پیکره بندی و مدیریت سرویس مجازی سازی vmware vSphere  ارائه میگردد.

نام مدرس : شهروز اسماعیل پور

روزهای یکشنبه از ساعت 17:00 الی 20:30