خبرهای سایت

فناوری اطلاعات و ارتباطات

 
Picture of احسان قدسی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
by احسان قدسی - Thursday, 31 Tir 1395, 2:57 PM
 

نقش کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کسب کار سازمان ها